Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el. A Kanóc utcai 6 csoportos óvoda a lakótelep elején, a Hév megállótól közelíthető meg, a Vitorla utcai 4 csoportos épület a telep Duna part felöli részén, a Nánási útnál található, a 106-os autóbusz vonalán. Harmadik telephelyünk a lakótelep közepén, a „Máltai Játszótér” mellett, az Arató Emil téren van, a bölcsődével egy épületben.

Főként a lakótelepen, és környezetünkben lakó gyermekek felvételére van lehetőségünk. Reggel 6.30 -18 óráig fogadjuk az óvodásokat. A gyermekeket életkor szerint osztjuk: kis, középső és nagycsoportba, szükség esetén 1-1-évre vegyes csoportot is indítunk. 23-25 fős csoportjainkban 1 – 2 sajátos nevelési igényű gyermeket is integrálunk.

Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkező, hasonló berendezésű, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerel termekben, és gondozott kertekben játszhatnak, levegőzhetnek a gyerekek. A nagymozgásokat a tornatermekben, az egyéni fejlesztéseket a logopédiai, és a fejlesztő szobákban tartjuk.

Nevelőtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását, és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak.

A hagyományos ünnepekre, a környezetvédelmi „jeles napokra” a gyermekekkel 2-3 hétig készülünk. Az évet a tanévnyitogató programmal kezdjük, szüreti projekttel folytatjuk. Az Állatok Világnapja megünneplése után az apákat várjuk játszó délutánra. Különféle környezeti témák feldolgozása után az adventi készülődés keretében érkezik hozzánk a Mikulás. Januárban a gyermekek fejlődéséről egyenként tájékoztatjuk a szülőket, februárban farsangolunk. Tavasszal megünnepeljük március 15-ét, a Víz Világnapját, a húsvétot és a Föld napját. Kora nyáron hajóval és busszal kirándulunk, felköszöntjük az édesanyákat és elbúcsúztatjuk az iskolába menőket. Évente 2 szülői értekezletünk van, épületenként 1-1 alkalommal szervezünk „játszóházas” programot.

Pedagógusaink több éves tapasztalattal, és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Nevelőtestületünkben az óvónők munkáját pedagógiai asszisztensek, logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológus segíti. Az iskolakezdés előtti évben, ha szükséges, egyéni vagy kiscsoportos formában felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó, foglalkozásokat szervezünk. Az 5-6 évesek számára külső szakemberek foci, néptánc, és sakkfoglalkozásokat tartanak, a délutáni órákban.

Az óvodai előjegyzés hetében biztosítunk lehetőséget arra, hogy az érdeklődők körülnézhessenek három épületünkben. Egyéb információkról az óvoda honlapján olvashatnak:

http://www.gyermekvilag-obuda.hu

Az érdeklődő, új szülőknek az óvoda életéről, pedagógiai programunkról március 1-én, csütörtökön, 17 órakor, az Arató Emil téri épületünkben tartunk tájékoztatást.